29, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

ఆంగ్లంలో సాయి సచ్చరిత్ర సారాంశము

 ఓం శ్రీ సాయి నాథాయ నమః 
శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర సారాంశము పారాయణ నేటితో పూర్తి అయి రేపటి తుది పలుకు తో పరి సమాప్తి అవుతుంది. చాల మంది సాయి భక్తులు దీనిని ఆంగ్లం లోకి అనువదించ వలసినదిగా కోరడం వలన, ఈ "శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర సారాంశము యొక్క ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఈ రోజు నుండి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. 
English blog URL: http://shiridisaisv.blogspot.com
దయచేసి ఆసక్తులైన సాయి భక్తులకు ఈ విషయము తెలియ చేయగలరు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి