30, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర సారాంశము - తుది పలుకు


శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర సారాంశము  
(నిత్య పారాయణ గ్రంథము) 
తుది పలుకు
      శ్రీ హేమాద్ పంత్ చే రచించబడి, షిరిడీ సంస్థానము వారిచే ముద్రించబడిన "శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము" నుండి బాబా గారి సందేశమును అందరికీ సులభముగా పారాయణ చేయుటకు వీలుగా "శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర సారాంశము" అను పేరన ఒక అమూల్యమైన చిరు రచనగా క్లుప్తీకరించి, గురు పూర్ణిమ (జూలై 25, 2010) శుభ దినాన పలువురు సాయి భక్తులకు వినిపించి, ఆనందింప జేసి, తదుపరి ఈ రచనను అందరు సాయి భక్తులకు అందించాలనే సత్సంకల్పం తో దీనిని ముద్రించుటకు నన్ను ప్రోత్సహించి, మా స్వగృహం లో దీనిని పలువురు సాయి భక్తుల సమక్షంలో ఆవిష్కరించి, ఈ రచనను నా "సాయి వాణి" బ్లాగు ద్వారా నలుగురికీ అందింపజేసి,  శ్రీ సాయి సేవలో పాలు పంచుకొనే భాగ్యం నాకు కలిగించిన పూజ్యులు, పితృ తుల్యులు, విశాఖ పట్నం వాస్తవ్యులు  బ్రహ్మశ్రీ చుండూరి సూర్య ప్రకాశరావు గారికి 
హృదయ పూర్వక నమస్సుమాంజలులతో,

సాయి భక్తుడు 
సూర్యనారాయణ వులిమిరి,
మోరిస్ విల్, నార్త్ కరోలినా, USA.
ఆగస్ట్ 15, 2010.

Author's Permanent Address:
Ch.K.Surya Prakasa Rao
G-4 Madhuri Mansion Apts.
Narasimha Nagar
Visakhapatnam-24
Andhra Pradesh, INDIA.
Ph: (L) (0891) 2726086; (M): 9848878236

Camp:
Gayatri-Sambasiva Rao Nanduri
104 Ruthwin Dr.
Morrisville, NC 27560 USA
(M): 1-919-455-6541
E-mail: nanduri_rao@yahoo.com

Book Formatting/Web Publishing:
Suryanarayana V. Vulimiri
202 Elshur Way
Morrisville, NC 27560 USA
(M): 1-919-612-6437
E-mail: suryvulimiri@gmail.com
URL: http://www.saivanisv.blogspot.com
___________________________________________________________________
వెల: అమూల్యము 
ఉచిత ప్రతులకు పై వారిని సంప్రదించండి.
మొదటి ముద్రణ: 350 ప్రతులు, ఆగస్టు 2010, North Carolina, USA.
___________________________________________________________________

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై !

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి