15, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

శ్రీ సాయి మంగళ హారతి

షిరిడీ క్షేత్ర వాసుడైన, లోకనాథుడైన, బ్రహ్మ స్వరూపుడు, భక్తులచే, నాగ లోక వాసులచే కొలవ బడిన, ముక్తి మార్గ బోధకుడు అయిన శ్రీ సాయి నాథుని మన అభీష్టాలని తీర్చేందుకు నమస్కరిస్తూ ఇచ్చే ఈ మంగళ హారతి  పాట 'రామ చంద్రాయ జనక రాజజా మనోహరాయ' ట్యూన్ లో పాడవలెను.


స్వామి సాయినాథాయ షిరిడి క్షేత్ర వాసాయ
మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళమ్           || స్వామి ||

లోక నాథాయ భక్తలోక సంరక్షకాయ
నాగలోక స్తుత్యాయ నవ్య మంగళమ్             || స్వామి ||

భక్త బృంద వందితాయ బ్రహ్మ స్వరూపాయ
ముక్తి మార్గ బోధకాయ పూజ్య మంగళమ్        || స్వామి ||
 
సత్య తత్వ బోధకాయ సాధు వేషాయతే
నిత్య మంగళదాయకాయ నిత్య మంగళమ్        || స్వామి ||

మహిత మంగళమ్! మహిత మంగళమ్!
మ  హి  త  మం  గ  ళ  మ్!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి