13, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

జయ షిరిడీశ జగన్నివాస మనసే హారతి


జయ షిరిడీశ జగన్నివాస మనసే హారతి
భక్తుల ఆశల రూపం నీవే సాయీ ఆరతి
అందది కళ్ళు నీ మీదేరా హరిఓం హారతీ
పాలించే మరి పవళించేందుకు తారా హారతి          ||జయ||
 
సాధు రూపం దాల్చిన సాయికి సద్గుణ హారతి
గురువారమున పుట్టిన సాయికి నిగ్రహమే హారతి
వెల్లువలయ్యే నీ వరములకు వందన హారతీ
చల్లని చూపుల సాయి నీకు చంద్రా హారతి           ||జయ||
 
రామనవమిని జన్మించిన శ్రీరామా హారతి
ద్వారకమాయి మెట్టిన ఓ ఘన శ్యామా హారతి
పావన నామ పావన రూప నీకే హారతి
శివ తేజార్చిత గణపతి రూప వరదా హారతి           ||జయ||
 
సకలము నీవే సర్వము నీవే, నేనే నీవయా
నీ లీలలను తెలియగ నేరము నీవే భారము
పంచభూతముల శాసించేటి శక్తే నీవయా
షిరిడీ క్షేత్రము దర్శన భాగ్యము కలుషాహరణము    ||జయ||
 
శ్యామా, నానా, దాసగణుల దయతో కాచితివి
ఇహ పరమొసగే భక్తికి ముక్తిని వరమే ఇచ్చితివి
తల్లివి నీవే, తండ్రియు నీవే, గురువే నీవయా
సర్వ దేవతా నిలయము నీవే కొనుమా హారతి        ||జయ||
 
దుప్పటి పైనా, దుప్పటి పరచి శయ్యే వున్నదీ
అరువది మించిన కళలకు నీవు దిక్కే అన్నది
వెన్నెల మనసుకంటే దైవం వేరేమున్నది
అమృతమూర్తి ఆరాధనలో ముక్తే వున్నది             ||జయ||

అరిషడ్వర్గము అన్నిట మించిన మోహము మాయనిది
నానా కనులకు తెరలే కప్పుట దాల్చీ బ్రోచితివి
బ్రహ్మము కోరిన వ్యాపారికి మరి జ్ఞానము తెలిపితివి
లోభికి ఎన్నడు వశమే కానని ఇలలో చాటితివి        ||జయ||

నిత్య సేవలు అందే నీకే తగునీ హారతీ
నవ మార్గముల భక్తిని తెలిపిన సాయి హారతి
దూషణ, భూషణ సమముగ నెంచే సాయీ హారతీ
సర్వ దేవతా సంగమ రూపా సాయీ హారతి            ||జయ||

జయ షిరిడీశ జగన్నివాస మనసే హారతి
భక్తుల ఆశల రూపం నీవే సాయీ ఆరతి
అందది కళ్ళు నీ మీదేరా హరిఓం హారతీ
పాలించే మరి పవళించేందుకు తారా హారతి             ||జయ|| 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి