11, ఆగస్టు 2011, గురువారం

Everybody Loves Sai, Sai Loves Everybody

సాయి సాయి సాయి సాయి    బాబా సాయి సాయి సాయి
సాయి సాయి సాయి సాయి    బాబా సాయి సాయి సాయి
ప్యార్ కరే సబ్ సాయి సే సాయి సబ్ సే ప్యార్ కరే -2

Everybody Loves Sai, Sai Loves Everybody -2
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయి
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ షిరిడీ వాలే సాయి
ప్యార్ కరే సబ్ సాయి సే సాయి సబ్ సే ప్యార్ కరే -2
ఖాలీ ఝోలీ భర్తా సాయి కర్తా మురాదె పూరి సాయి - 2
కర్తా మురాదె పూరి సాయి

Everybody Loves Sai, Sai Loves Everybody -2
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయి
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ షిరిడీ వాలే సాయి
ప్యార్ కరే సబ్ సాయి సే సాయి సబ్ సే ప్యార్ కరే -2
ఇస్ యుగ్ మేం సాయి ఆయా హై, గీతా కా వచన్ నిభాయా హై-2
గీతా కా వచన్ నిభాయా హై

Everybody Loves Sai, Sai Loves Everybody -2
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయి
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ షిరిడీ వాలే సాయి
ప్యార్ కరే సబ్ సాయి సే సాయి సబ్ సే ప్యార్ కరే -2
యే కహె సాయి కితనె పుజారి, ఇస్ సాయి పర్ యుగ్ బలిహారి -2
 ఇస్ సాయి పర్ యుగ్ బలిహారి

Everybody Loves Sai, Sai Loves Everybody -2
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయి
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ షిరిడీ వాలే సాయి
ప్యార్ కరే సబ్ సాయి సే సాయి సబ్ సే ప్యార్ కరే -2

Everybody Loves Sai, Sai Loves Everybody -2
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయి
సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్ షిరిడీ వాలే సాయి
సాయి సాయి సాయి సాయి    బాబా సాయి సాయి సాయి
సాయి సాయి సాయి సాయి    బాబా సాయి సాయి సాయి 

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై !!!

3 వ్యాఖ్యలు:

  1. wow...chaalaa baavundandii saayi bhajanalu

    paatalu vinenduku anukuulam chesi unte inkaa baagundedi :)

    sakthi

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. శ్రీనాథ్ కన్న గారు, మొదటి సారి ఏర్పరచిన లింకు కాపీరైట్ వలన తొలగించబడినట్లు వుంది. వేరొక వీడియో లింకు చేర్చాను. ఇప్పుడు వినవచ్చు. వేరే ఆడియో లింకు కూడ త్వరలో పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు తెలియజేయకుంటే నాకు తెలిసేది కాదు. ధన్యవాదాలు.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు