31, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు


శ్రద్ధ!                                                             సబూరి! 

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే 
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం 
అనేక దం తం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే
   
 గణేశ శరణం శరణం గణేశ
   వాగీశ శరణం శరణం వాగీశ 
   సాయీశ శరణం శరణం సాయీశ

4 వ్యాఖ్యలు:

  1. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు

    శిరాకదంబం వెబ్ పత్రిక

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. రాజి గారు ధన్య వాదాలు. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు, బంధు మిత్రులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు