23, జూన్ 2011, గురువారం

ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడీ సాయిరాం

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై!


గానం: మాధవపెద్ది రమేష్

ప. ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడీ సాయిరాం (2)
    శాంతి మంత్రం సాయిరాం శక్తిపీఠం సాయిరాం (2)
    ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడీ సాయిరాం (2)

చ. బ్రహ్మతేజం సాయిరాం సృష్టిమూలం సాయిరాం (2)
    జ్ఞానతేజం సాయిరాం రాజయోగం సాయిరాం (2)
    ఆనందసారం సాయిరాం అద్వైతరూపం సాయిరాం (2)
    ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడీ సాయిరాం (2)

చ. వేదనాదం సాయిరాం లోకదీపం సాయిరాం (2)
    దీనబంధూ సాయిరాం ప్రేమసింధూ సాయిరాం (2)
    ప్రశాంతినిలయం సాయిరాం అనంతవిజయం సాయిరాం (2)

    ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడీ సాయిరాం (2)
    శాంతి మంత్రం సాయిరాం శక్తిపీఠం సాయిరాం (2)

క్రింది లింకు క్లిక్ చేసి పాట వినవచ్చును

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి